3 Duyuru | 84 Karıncalar | 23 Üreticiler

TAAHHÜTNAME

Bu sayfadaki bilgiler,sadece bilgilendirmek amacındadır.Dernek sayfasındaki bilgilere erişmeniz ve kullanmanız kullanım şartlarına tabidir.Bu sayfaya erişerek ve kullanarak kullanım şartlarını koşulsuz olarak kabul etmiş olursunuz.Bu sayfayı kullanırken her zaman yasalara uygun hareket edeceğinizi derneğe zarar verecek her türlü tutum ve davranışlarından kaçınacağınızı bunlara aykırı davranışlarınızdan dolayı kişisel olarak sorumlu olacağınızı taahhüt etmektesiniz.
Kullanıcılar dernek sayfasında yayınladıkları yazı resim,bilgi ve profillerle ilgili yaptıkları yayınlardan dolayı derneğimiz hiçbir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kullanıcılar sayfada yayınladıkları bilgi,yazı,resim ve profilleriyle ilgili kişisel kazanç sağlamaya dönük olarak gerek dernek içinden kişilerle gerekse üçüncü kişilerle kurdukları hukuki veya ticari ilişkiler ile bunlardan kaynaklanan her türlü vergi,harç,prim ve telif haklarından kişisel olarak sorumlu olacaklardır.
Dernek sayfasındaki uygulamaları kullanmakla işbu taahhütnameyi okuduklarını yukarda belirtilen tüm hususları aynen kabul ettiklerini bu taahhüte aykırı tutum ve davranışları nedeniyle dernek yetkililerinin ve diğer kullanıcıların üçüncü kişiler ve yetkili merciler nezdinde karşılaşılabilecek her türlü dava,tazminat,vergi vesair taleplerde doğrudan muhatap olacaklardır.

Yeryüzü Derneği

Yeryüzü Derneği 2015