3 Duyuru | 84 Karıncalar | 23 Üreticiler

Kategori: Hasat Zamani Hakkında

Hasat Zamanı Nedir

Hasat zamanı, üretime destek olmak, birlikteliği hatırlamak, bilgileri paylaşmak, üretim ve tüketim arasında kaybolan bağları yeniden canlandırmak üzerine kurulu bir köye dönüş ve üretenle dayanışma projesidir.

Devamı

Neden hasat zamanı?

Şehirler ekonomik ve sosyal yetersizlikler gibi nedenlerle köylerden göç alırken, aslında en temel yanımızı yani toprak işlerini ve üretimi çok yalnız bıraktık. Son yıllarda iyice fark ediyoruz ki yetersiz tarım politikaları ile köylerde araziler ekilmiyor, mahsuller toplanmıyor, hayvancılık endüstriyelleşiyor ve genç nüfus azalıyor. Diğer taraftan şehirlerde gıda fiyatları piyasanın insafına kalıyor ve gerçek gıdaya ulaşmanın imkanı azalıyor. Hasat zamanı projesi ile şehir ve kırsal arasında zayıflayan bağları kuvvetlendirmek için yapılan gönüllülük ve gıda toplulukları gibi çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz. Bu proje, köyde iş gücüne ihtiyacı olan üreticiler ve şehirden köye gitmek, çalışmak, deneyim kazanmak ve ekolojik üretimin parçası olmak isteyen karıncalar arasında bağ kurmayı hedefliyor.

Devamı

Hasat zamanı topluluğu kimlerden oluşur?

Hasat zamanı üreticiler ve karıncalardan oluşur. Üreticiler, doğanın canını acıtmadan üretim yapan, doğayla uyumlu bir yaşam döngüsüne sahip eski/yeni köylüler ya da kolektiflerdir. Karıncalar, şehir yaşamından kırsal yaşama geçiş yapmaya, deneyimlemeye, öğrenmeye ve çalışmaya istekli insanlardır. Üreticilerin ihtiyacına göre tohum ekiminden, hasada, hasattan ürün işlemeye kadar çeşitli tarım işlerinde, hayvancılıktan, doğal yapılara kadar doğal döngülerle uyumlu yaşamı destekleyen tüm iş alanlarında çalışıp, üreticinin ihtiyaçlarına karşılık verecek iş gücüdür, yardımcı eldir.

Devamı

Hasat zamanı nasıl işler?

Hasat zamanına katılmak isteyenler, sisteme ücretsiz olarak kayıt olduktan sonra üretici ya da karınca profillerini oluşturabilirler. Elbette proje gönüllülerimiz dileyene yardım edecek, onların yerine bu işi yapabileceklerdir. Üreticiler, profil oluştururken, nerede ve nasıl üretim yaptıklarına ilişkin detayları, yaşam alanlarından ve üretim süreçlerinden fotoğrafları ve iletişim bilgilerini paylaşırlar. Önceliğimiz doğanın canını acıtmadan, doğaya karşı değil, doğayla birlikte, kardeşçe bir yaşamın ve üretimin parçası olmaktır. Yeryüzü Derneği bünyesinde bir araya gelen Hasat Zamanı ekibi, üretici ile doğrudan iletişime geçer. Bu etkileşim sonucunda sisteme girişi uygun görülen üreticilerin profilleri onaylanır ve üretici artık sistemde ilan verebilir. Duyurular, üreticiler tarafından iş gücüne ihtiyaç duydukları zaman oluşturulan ilanlardır. Üretici ilanında hangi iş için, hangi zaman aralığında, kaç kişiye ihtiyacı olduğunu ve çalışanlara hangi koşullarda, ne kadar ücret ödeyebileceğini belirtir. Karıncalar, hasat zamanı üzerinden kendilerine bir profil oluştururlar, eğer daha önceden benzer deneyimleri varsa deneyimlerini ve fotoğraflarını profillerinde paylaşabilirler. Profillerini oluşturan karıncalar, harita üzerinden duyuru ikonlarına tıklayarak ya da duyurular sayfasından duyuruları inceleyerek, çalışmak istedikleri işler için üreticilerle iletişime geçebilirler. Çalışmak…

Devamı

Hasat zamanının katacağı değerler

Hasat zamanı bir topluluk diyoruz çünkü aslında yaratmaya çalıştığımız bir ağ. Bu ağ zaman içerisinde sadece üreticilerle karıncaları değil, üreticilerle üreticileri, karıncalarla karıncaları, üreticilerle türeticileri de birbirine bağlayacak. Karıncalar, farklı yerlerde farklı üretim alanlarında doğa ile uyumlu yaşam pratikleri yaparken, bir yandan gezici bir ağ yaratmaya başlayacaklar. Sisteme katılan üreticiler de aslında sadece bir iş gücü bulma ağına giriş yapmış olmakla kalmayacak, aynı zamanda farklı yerlerdeki tecrübelerini ve bilgilerini de kendi alanlarına taşıyacak karıncalara da kapılarını açmış olacaklar. Bu yüzden hem karıncalar hem de üreticiler için doğadan ve birbirimizden öğrenmeye ve paylaşıma açık olmak birlikte daha emin adımlarla ilerlememiz için de oldukça önemli. Bu ağ gücünü, sevgiden ve gerçek gıda üretimine olan büyük inancımızdan almaktadır. Muhakkak ki ağın güçlenmesi, mukavemet kazanması hepimizin hayrınadır. Hasat zamanının önemli bir başka işlevi ise, gıda toplulukları ile beraber çalışacak olmasıdır. Bu sayede üretici için türeticiye ulaşmanın yeni bir doğrudan kanalı açılmış olacaktır. Türetici için ise, içinde bulunduğu gıda topluluğuna gelen ürünlere olan güveni tazelenecektir. Güven, tanışmak, anlaşmak ve aynı…

Devamı

Yeryüzü Derneği 2015