3 Duyuru | 84 Karıncalar | 23 Üreticiler

Neden hasat zamanı?

Şehirler ekonomik ve sosyal yetersizlikler gibi nedenlerle köylerden göç alırken, aslında en temel yanımızı yani toprak işlerini ve üretimi çok yalnız bıraktık. Son yıllarda iyice fark ediyoruz ki yetersiz tarım politikaları ile köylerde araziler ekilmiyor, mahsuller toplanmıyor, hayvancılık endüstriyelleşiyor ve genç nüfus azalıyor. Diğer taraftan şehirlerde gıda fiyatları piyasanın insafına kalıyor ve gerçek gıdaya ulaşmanın imkanı azalıyor.

Hasat zamanı projesi ile şehir ve kırsal arasında zayıflayan bağları kuvvetlendirmek için yapılan gönüllülük ve gıda toplulukları gibi çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz. Bu proje, köyde iş gücüne ihtiyacı olan üreticiler ve şehirden köye gitmek, çalışmak, deneyim kazanmak ve ekolojik üretimin parçası olmak isteyen karıncalar arasında bağ kurmayı hedefliyor.

« »

Bir cevap yazın

Yeryüzü Derneği 2015