3 Duyuru | 84 Karıncalar | 23 Üreticiler

Hasat zamanı topluluğu kimlerden oluşur?

Hasat zamanı üreticiler ve karıncalardan oluşur.

Üreticiler, doğanın canını acıtmadan üretim yapan, doğayla uyumlu bir yaşam döngüsüne sahip eski/yeni köylüler ya da kolektiflerdir.

Karıncalar, şehir yaşamından kırsal yaşama geçiş yapmaya, deneyimlemeye, öğrenmeye ve çalışmaya istekli insanlardır. Üreticilerin ihtiyacına göre tohum ekiminden, hasada, hasattan ürün işlemeye kadar çeşitli tarım işlerinde, hayvancılıktan, doğal yapılara kadar doğal döngülerle uyumlu yaşamı destekleyen tüm iş alanlarında çalışıp, üreticinin ihtiyaçlarına karşılık verecek iş gücüdür, yardımcı eldir.

« »

Bir cevap yazın

Yeryüzü Derneği 2015